• Pris per mnd kr 3000,- fra 1.1.23 - Fra 1.8.24 er prisen 2000,- pr mnd
  • Matpenger pr mnd kr 400,-

Vi har søskenmoderasjon, som utgjør 30% på barn nr to.

Fra 01.08.2021 vil husholdninger med samlet bruttoperson- og kapital inntekt under kr 583 650 kunne ha rett til redusert foreldrebetaling. Denne summen endres hvert år, gå inn å les mer på;

SØK om redusert betaling HER