• Pris per mnd kr 3315,- (fra 1. august 2022 går prisen ned til 3050)
  • Matpenger pr mnd kr 300,-

Vi har søskenmoderasjon, som utgjør 30% på barn nr to.

Fra 01.08.2021 vil husholdninger med samlet bruttoperson- og kapital inntekt under kr 583 650 kunne ha rett til redusert foreldrebetaling.

SØK om redusert betaling HER