07.15 Barnehagen åpner

09.00 Frokost

09.30 Samlingsstund

09.45  Aktivitet

11.00 – Lunsj

11.30 – Ut å leke / sove

14.15 – Mat (matpakker)

16.45 – Barnehagen stenger