Hos oss finner du et flerkulturelt mangfold, masse lek og mye glede og humor.                                                     
Bøker er viktig for oss, og vi leser for barna hver dag. Vi har alltid bøker tilgjengelig for barna og er flittige brukere av biblioteket. 

Vi er opptatt av at alle barn skal føle seg inkludert og sett. I enkelte dager og situasjoner deler vi barna inn i aldersgrupper. 


Solgruppa

Denne gruppen består av de eldste barna som skal begynne på skolen, 5-6 åringene. 
De har bl.a. førskolegruppe og IKT-gruppe. Ca. 6 ganger i året møtes «skolestarterne» fra nærbarnehagene (Emma Hjorth, Marihøna, Vøyen fus og Kløverbakken).

Her får barna mulighet til å leke og bli kjent med flere av barna som de sannsynligvis skal begynne på skolen sammen med.                           
Solgruppa jobber også med det nasjonale pedagogiske opplegget om brannvern, Brannbamsen Bjørnis. Overnatting i barnehagen er en tradisjon hver vår for denne gruppa.


Månegruppa 

Denne gruppen er de mellomste barna, 4-5 åringene. De har egen månegruppe med aktiviteter tilpasset gruppa. Denne gruppa får prøve seg litt med IKT og har av og til egne samlingsstunder.


Stjernegruppa

Stjernegruppa er den yngste gjengen på avdelingen, 3-4 åringene. Blant de yngste legger vi vekt på lek. Enkelte dager har vi egne samlingsstunder for denne gruppa. 

Hver onsdag går hele avdelingen på tur. Ofte går turen til Tanumsskogen like ved barnehagen. Der har vi et eget område med bålplass hvor vi av og til lager enkel turmat. I tillegg har vi bl.a. enger med hester og okser på beite, Emma Hjorth parken og mange lekeplasser rundt i nærmiljøet.