Avdelingens hovedfokus er å skape gode relasjoner i trygge omgivelser. Vi er fleksible og tilrettelegger dagene etter barnas behov.

De første månedene etter barnehagestart bruker vi på tilvenning av nye barn og gjøre de kjent med både barn og voksne, avdelingen og omgivelsene rundt seg.

Fra oktober har vi faste månedsplaner med aktiviteter knyttet til fagområdene i Rammeplanen. Vi bruker formiddagene til å være ute i barnehagen, gå på turer eller å ha organiserte opplegg for barna.  Som regel deler vi barna inn i to grupper i samlingsstunder som vi har hver morgen, ved turer og under måltider.

Vi ønsker å fremstå som gode rollemodeller ved å lære barn hvordan de forholder seg sosialt. Det gjør vi ved å repetere regler og rutiner og være tilgjengelig og veilede barn i lek.

Likeså viktig er det å gi og vise empati. Humor, raushet og det å glede seg over å være sammen er en del av hverdagen på Knerten.