Mye tanker og mange ideer har blitt til en kommunikasjonstavle som nå er til virkelighet av Arba Grafisk. Denne tavlen skal gjøre at det er lettere å kommunisere med hverandre, både barn-barn og voksen-barn. Laget av Anki (Styrer) og Kristine (spes.ped). Dette gjør oss nå ett skritt nærmere en ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) vennelig barnehage. 

Kommunikasjonstavle