Endelig har vi fått to egg i fuglekassa vår- Det er en spennende tid fremover.